ΩΡΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

12:00

 

 

 

 

 

 

13:00

 

 

 

 

 

 

14:00

 

 

 

 

 

   Αίθουσα 1η

  Oriental Junior

15:00

 

 

 

 

 

   15:00 - 17:00 Latin Junior Αρχαρίων

16:00

 

 

 

Αίθουσα 1η All Ladies juvenile ΙΙ

 

 

     16.00-17.30

   Latin Αll Ladies Υouth

17:00

 

Αίθουσα 2η Latin  Babies

 

 

Αίθουσα 1η Αll Ladies Juvenile ΙΙ

 

Αίθουσα 2η Latin Babies

 

Αίθουσα 1η

 Cheerleading

 

 

18:00

Αίθουσα 1η Modern-Jazz Junior

Αίθουσα 2η Latin Juvenile

Αίθουσα 1η 

Hip Hop  Juvenile

Αίθουσα 2η

Latin 4-5 ετών

Αίθουσα 1η   

Dynamic Stretching

Αίθουσα 2η

 Latin Juvenile

Αίθουσα 1η

  Παραδοσιακά

Αίθουσα 2η

Latin 4-5 ετών

  

  Αίθουσα 2η

Hip Hop Αρχαρίων

 

19:00

Αίθουσα 1η     Oriental Adults

   Αίθουσα 1η 

Hip Hop Juvenile Aρχαρίων

  Αίθουσα 2η

Latin Junior

 

Αίθουσα 2η  Σύγχρονο

Αίθουσα 1η

Standard Adults

  Αίθουσα 2η 

Latin junior

  Αίθουσα 1η

Ballet

 

20:00

Αίθουσα 1η Παραδοσιακά

Αίθουσα 1η Latin ενηλίκων

Αίθουσα 2η  Latin Junior New

Αίθουσα 1η

Latin Ενηλίκων

Αίθουσα 1η  Latin ενηλίκων

Αίθουσα 2η  Latin Junior New

Αίθουσα 1η

Latin Ενηλίκων

 

21:00

Αίθουσα 1η

 Argentine Tango

Αίθουσα 1η Salsa Bachata

 

Αίθουσα 1η 

  Salsa Bachata Αρχαρίων

Αίθουσα 2η Latin Adults new

 Αίθουσα 1η

   Salsa Bachata

 

Αίθουσα 2η Latin Adults new

 

22:00

Αίθουσα 1η  Hip Hop Adults

 

Αίθουσα 1η All ladies Adults

 

 

 

Αίθουσα 1η

Latin Adults new

 

 

Αίθουσα 1η Latin Preperation

Αίθουσα 2η Wing Chun